Základná škola, Pionierov 1, Rožňava


 
 
Informácia  o voľnom  pracovnom  mieste na základe § 84 odst.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022
 
Pozícia: Učiteľ druhého stupňa základnej školy  v predmete biológia-chémia
 
Názov zamestnávateľa Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Adresa
Pionierov 1,048 01 Rožňava
Kontakt 058/7345278, pionierka.zs@gmail.com
Kategória pedagogických  zamestnancov Učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou biológia - chémia
Kvalifikačné predpoklady
vysokoškolské  vzdelanie II.stupňa učiteľstvo v študijnom programe biológia-chémia
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť, životopis
  • doklady o získaní vyžadovaného vzdelania
  • (vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške)
  • súhlas so spracovaním  osobných údajov
  • doklad o bezúhonnosti - odpis z registra trestov pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu od vybraného uchádzača
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu od vybraného uchádzača
  • doklad preukazujúci ovládanie štátneho jazyka
  • pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu od vybraného uchádzača
Informácie pre uchádzača:

Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru

Predpokladaný plat:  Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a v zmysle  Nariadenia vlády SR č.338/2019 Z. z. zo dňa 9.októbra 2019 podľa platovej tarify s účinnosťou od 1.1.2020 Z. z. zo dňa 9.októbra 2019 s účinnosťou od 1.1.2020

 

Požadované doklady je možné zaslať poštou na adresu : Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava, alebo na email: pionierka.zs@gmail.com, najneskôr do 10.06.2021.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 28. 5.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 28.05.2021 13:39 hod.