Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
na pracovnú pozíciu
učiteľka MŠ
 
 
Požiadavky:
  • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy,
  • bezúhonnosť
                                   
Miesto výkonu práce:  Materská škola, Ul. pionierov,  Rožňava
 
Pracovný pomer: doba určitá zastupovanie počas materskej dovolenky
 
Priama vyučovacia činnosť: 28 hod. týždenne
 
Predpokladaný plat:  podľa zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov /závisí od príslušného vzdelania a započítanej praxe od  743,00 €
 
Predpokladaný nástup:  01.01.2020
 
Žiadosti o prijatie do zamestnania musia obsahovať:
  • overený doklad o vzdelaní
  • stručný profesijný životopis /uviesť tel. kontakt /
  • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti v zmysle § 10 ods.2 zákona 317/2009 Z.z.
  • Súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá

 

Termín doručenia žiadostí:  do 10.12.2019.

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom.

 
 
V Rožňave  19.11.2019                                           
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 27. 10. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 27.11.2019 15:10 hod.