Základná škola, Pionierov 1, Rožňava


 
 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na dobu určitú od 01.08.2021 do 31.7.2022
 
Pracovná pozícia: Upratovačka
 
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
 
Názov zamestnávateľa Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Adresa
Pionierov 1,048 01 Rožňava
Kontakt 058/7345278, pionierka.zs@gmail.com
Kategória pedagogických  zamestnancov Upratovačka
Požiadavka na uchádzača

zodpovednosť,bezúhonnosť,spoľahlivosť,

ovládanie štátneho jazyka

Platové podmienky:

Tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  podľa prílohy č.3 k nariadeniu vlády č.388/2018 Z.z.. účinného od 1.1.2020
Zoznam požadovaných dokladov
  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • zdravotná a duševná spôsobilosť - potvrdenie od lekára (predložiť až pred nástupom do zamestnania)
Informácie pre uchádzača:

miesto je obsadzované na dobu určitú

od 1.8.2021 do 31.7.2022

(možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)

 

Požadované  doklady  je  možné  zaslať  poštou  na  adresu:  Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava, alebo  na  email:  pionierka.zs@gmail.com, najneskôr do 15.06.2021.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 1. 6.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 1.06.2021 15:26 hod.