Mesto    R o ž ň a v a,  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu

samostatný odborný referent stavebného úradu

 

Miesto práce: Mestský úrad  Rožňava

Predpokladaný termín nástupu: 16.12.2019

Pracovný pomer:  doba určitá s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Termín doručenia prihlášky na MsÚ:  do 18.11.2019

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov,  

plat závisí od počtu rokov praxe a platového zaradenia:

5. plat. trieda: v rozmedzí od 738,50 € do 868,50 € + osobný príplatok

6. plat. trieda: v rozmedzí od 792,50 € do 950,50 € + osobný príplatok          

Náborový príspevok: 500,00 €

 

Podmienky:

a/ odborné:

 • Vzdelanie so stavebným zameraním:
  • vysokoškolské I. alebo II. stupňa
  • stredoškolské s maturitou – prax minimálne 5 rokov
 • Primeraná znalosť stavebného zákona, príslušnej legislatívy a ostatných súvisiacich predpisov
 • práca s počítačom: Word, Excel, Outlook, Internet Explorer 

 

b/ osobnostné:

 • výborné komunikačné a koordinačné  schopnosti
 • bezúhonnosť
 • zodpovednosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • empatia a schopnosť tímovej spolupráce
 • odolnosť voči stresu

 

Výhodou je:

 • osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu prípadne prehlásenie o jeho získaní do 1 roka od nástupu do zamestnania
 • referencie z predchádzajúcich zamestnaní
 • prax v stavebnej činnosti
 • vodičský preukaz
 • znalosť maďarského jazyka na komunikatívnej úrovni

    

Prihlášky musia obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • stručný profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície
 • žiadosť o výpis z registra trestov /vzor sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá/
 • fotokópia vodičského preukazu
 • súhlas na použite osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá

 

Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom

 

 

 

V Rožňave 28.10.2019

 

Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 9. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

 

Publikované: 29.10.2019 14:58 hod.