Mesto    R o ž ň a v a,  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava


 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu
Samostatný odborný referent správy bytového hospodárstva
 
 
Miesto práce: Mestský úrad  Rožňava
 
Pravdepodobný termín nástupu: 15.01.2020
 
Pracovný pomer:  doba určitá, s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
 
Termín doručenia prihlášky na MsÚ:  do 31.12.2019
 
Kvalifikačné predpoklady:
 • druhostupňové vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru
 • stredoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru
 
Iné požiadavky:
 • prax pri správe majetku – v ekonomickej agende a riešení obchodných alebo občianskoprávnych vzťahov minimálne:
 • VŠ vzdelanie II. stupňa – 3 roky
 • Stredoškolské vzdelanie – 5 rokov
 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu,  
 • počítačové znalosti:
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilá
 • Internet /e-mail, www/ - pokročilý
 
Výhodou je:
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu podľa § 3 ods. 1 zákona č. 246/2015 Z.z.
 • vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť maďarského jazyka na komunikatívnej úrovni
 • znalosť základov účtovníctva
 
Prihlášky musia obsahovať:
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny kontakt, mailovú adresu
 • stručný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní
 • žiadosť o výpis z registra trestov //vzor žiadosti o výpis z registra trestov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pracovnú pozíciu – samostatný odborný referent správy bytového hospodárstva
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane‑ osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov,  
Plat závisí od počtu rokov praxe a platového zaradenia:
5. plat. trieda: v rozpätí od 723,50 € do 868,50 € + osobný príplatok    
6. plat. trieda:  v rozpätí od 792,50 € do 950,50 €  + osobný príplatok
 
Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou a pohovorom (základný okruh otázok testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, občiansky zákonník – ustanovenie o nájomnej zmluve, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).
 
Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava
Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom
 
V Rožňave 09.12.2019
                                                                                 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 12. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
 
Publikované: 10.12.2019 14:39 hod.