MESTO  ROŽŇAVA


 
VEREJNÉ VYHLÁŠKY
o oznámení miesta uloženia písomnosti
 
  Adresát písomnosti VV vyvesená dňa  
pdf icon Zoltán Lovas 3. 1. 2022
(PDF, 207 kB)
pdf icon Adela Balogová 4. 1. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Robert Gášpár 10. 1. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Róbert Krapka 10. 1. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Ľubomír Rychnavský 11. 1. 2022
(PDF, 271 kB)
pdf icon Aladár Polyak 14. 1. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Anna Polyáková 14. 1. 2022
(PDF, 208 kB)
pdf icon Gabriela Fašangová 18. 1. 2022
(PDF, 208 kB)
pdf icon Patrik Gebe 18. 1. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Arpád Horváth 20. 1. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Rastislav Gajdoš 20. 1. 2022
(PDF, 207 kB)
pdf icon Henrich Schvarc 26. 1. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Patrik Šimko 27. 1. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Alena Dávidová 28. 1. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Jozef Bačo 28. 1. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Darina Kováčová 28. 1. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Dalibor Domanič 28. 1. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Ing. Jan Guman 28. 1. 2022
(PDF, 380 kB)
pdf icon Katarína Völgyáková 28. 1. 2022
(PDF, 380 kB)
pdf icon Maroš Bakoš 31. 1. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Martin Gulykáš 31. 1. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Miroslav Halászy 31. 1. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Roderik Káposztás 31. 1. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Peter Varga 31. 1. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Zdena Šarkózyová 31. 1. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Anna Černajová 31. 1. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Karol Domik 1. 2. 2022
(PDF, 204 kB)
pdf icon Alena Dávidová 2. 2. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Ing. Ján Guman 2. 2. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Veronika Kosznová 2. 2. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Melinda Gažiková 2. 2. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Iveta Gunárová 2. 2. 2022
(PDF, 204 kB)
pdf icon Zdena Šarközyová 2. 2. 2022
(PDF, 204 kB)
pdf icon Patrik Gebe 2. 2. 2022
(PDF, 203 kB)
pdf icon Viktorie Boldiová 2. 2. 2022
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 3. 2. 2022
(PDF, 376 kB)
pdf icon Roland Boldi 7. 2. 2022
(PDF, 207 kB)
pdf icon Klaudia Jánová 7. 2. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Tomáš Kováč 14. 2. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Rastislav Gajdoš 15. 2. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Adela Boldiová 17. 2. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Štefan Bendula 21. 2. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Patrik Gebe 21. 2. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Miroslav Zatroch 23. 2. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Róbert Mitro 23. 2. 2022
(PDF, 376 kB)
pdf icon Štefan Mastiľák 24. 2. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Peter Varga 25. 2. 2022
(PDF, 380 kB)
pdf icon Tatiana Javorská 25. 2. 2022
(PDF, 380 kB)
pdf icon Klaudia Jánová 3. 3. 2022
(PDF, 380 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 7. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon O. Guľkáš 8. 3. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Štefan Hajdú 9. 3. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Eltayeb Ibrahim 9. 3. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Elena Selecká 14. 3. 2022
(PDF, 205 kB)
pdf icon Jozef  Bačo 14. 3. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Attila Bodzáš 15. 3. 2022
(PDF, 376 kB)
pdf icon Branislav Fodor 15. 3. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Dezider Hlaváč 15. 3. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Adela Boldiová 16. 3. 2022
(PDF, 205 kB)
pdf icon Anna Halászová 16. 3. 2022
(PDF, 205 kB)
pdf icon Miroslav Mrázik 22. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Jan Guman 23. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Henrich Schvarc 23. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Petra Kompušová 23. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Štefan Mastiľák 23. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Katarína Völgyáková 23. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Peter Varga 25. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Miroslav Zatroch 25. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 28. 3. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Ľubomír Rychnavský 28. 3. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Katarína Völgyáková 30. 3. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Viktorie Boldiová 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Zdena Šarközyová 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Robert Szabó 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Roderik Káposztás 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Rastislav Gajdoš 30. 3. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Nikolas Polyák 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Martin Gulykás 30. 3. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Martin Gulykás 30. 3. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Maroš Bakoš 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Ing. Jan Guman 30. 3. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Iveta Gunárová 30. 3. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Erik Gunár 30. 3. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Anton Milata 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Petra Kompušová 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Alena Dávidová 30. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Ján Compeľ 31. 3. 2022
(PDF, 379 kB)
pdf icon Gabriela Fašangová 31. 3. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Ján Compeľ 1. 4. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Dalibor Domanič 4. 4. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Zoltán Buka 4. 4. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Loriána Rézművesová 5. 4. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Ján Compeľ 7. 4. 2022
(PDF, 209 kB)
pdf icon Peter Gaboš 12. 4. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Peter Javor 12. 4. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Štefan Boldi 13. 4. 2022
(PDF, 207 kB)
pdf icon Martin Hronec 13. 4. 2022
(PDF, 204 kB)
pdf icon Attila Bodzáš 14. 4. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Juraj Hudák 19. 4. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Karol Domik 19. 4. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Ľubomír Richnavský 19. 4. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Ing. Ružena Kohútová 19. 4. 2022
(PDF, 206 kB)
pdf icon Henrich Schvarc 19. 4. 2022
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ján Compeľ 20. 4. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Nataša Bariová 20. 4. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Zoltán Buka 20. 4. 2022
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 20. 4. 2022
(PDF, 205 kB)
pdf icon Jozef Bačo 22. 4. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Adela Boldiová 27. 4. 2022
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ján Compeľ 29. 4. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Loriána Rézmüvesová 2. 5. 2022
(PDF, 208 kB)
pdf icon Erik Gunár 2. 5. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Ing. Ján Guman 2. 5. 2022
(PDF, 208 kB)
pdf icon Martin Gulykáš, 3. 5. 2022
(PDF, 208 kB)
pdf icon Lucia Krištófová 3. 5. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Viktorie Boldiová 6. 5. 2022
(PDF, 380 kB)
pdf icon Gabriela Vadovská 6. 5. 2022
(PDF, 207 kB)
pdf icon Dezider Hlaváč 6. 5. 2022
(PDF, 208 kB)
pdf icon Branislav Fodor 12. 5. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Ján Galajda 12. 5. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Peter Kotrčka 12. 5. 2022
(PDF, 378 kB)
pdf icon Dezider Hlaváč 13. 5. 2022
(PDF, 377 kB)
pdf icon Ľubomír Gerbery 17. 5. 2022
(PDF, 209 kB)
pdf icon Štefan Hajdú 19. 5. 2022
(PDF, 210 kB)
pdf icon Ibrahim Eltayeb 19. 5. 2022
(PDF, 215 kB)
pdf icon Ľubomír Gerbery 20. 5. 2022
(PDF, 377 kB)

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2022,  Mgr. Andrea Klenovská, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 29.09.2011 13:15 hod.