MESTO  ROŽŇAVA


 
VEREJNÉ VYHLÁŠKY
o oznámení miesta uloženia písomnosti
 
 
Adresát písomnosti
VV vyvesená dňa  
pdf icon Miloš Talapka 7. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 7. 1. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Tibor Kónya 8. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Zoltán Lovaš 12. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ján Compeľ 12. 1. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Aladár Polyák 12. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Karol Domik 12. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Peter Varga 13. 1. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Peter Kiss 15. 1. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ľubomír  Richnavský 15. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Radomír Pozor 19. 1. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Peter  Varga 25. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Vendelín Kindernay 26. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Richard Boldi 27. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Martin Gulykás 27. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Štefan Manko 27. 1. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Štefan Manko 27. 1. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 27. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Jozef Pohlod 27. 1. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ján Compeľ 27. 1. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Robert Szabó 27. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Vendelín Kindernay 27. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 27. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Jaroslav  Piljan 28. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Šteafan Manko 28. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Šteafan Manko 29. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Martin Gulykás 1. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Darina Kováčová 1. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Katarína Völgyáková 1. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Zoltán Koszna 8. 2. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Juraj Kentoš 8. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 10. 2. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Juraj Kentoš 10. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ján Compel 10. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Simona Janová 12. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ján Compel 12. 2. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 15. 2. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ján Jakab 16. 2. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Michal Grecmacher 16. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Anna Černajová 22. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ľubomír Richnavský 22. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ing. Ružena Kohútová 22. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Štefan Manko 22. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Mário Bendula 5. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Marian Hrutkai 8. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Marta Gajdošová 9. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Ing. Ladislav Kohút 11. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Ing. Ružena Kohútová 11. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Dana Sokolovská 12. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 12. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 12. 3. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 12. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 12. 3. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mária Krištófová 12. 3. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 16. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Róbert Krapka 23. 3. 2021
(PDF, 80 kB)
pdf icon Peter Varga 23. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Eltayeb Ibrahim 23. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 23. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Miloš Talapka 23. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Peter Javor 23. 3. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 23. 3. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Anna Halászová 24. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Adela Boldiová  25. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Marta Gajdošová 30. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Monika Guľkášová  30. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Katarína Völgyáková 30. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Peter Varga 31. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Ing. Jan Guman 31. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 31. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Henrich Schvarc 31. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Dalibor Domanič 7. 4. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Aladár Polyák 7. 4. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ľubomír Richnavský 8. 4. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mária Krištófová 8. 4. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon  Štefan Manko 8. 4. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ján Jambrich 9. 4. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Štefan Bendula 13. 4. 2021
(PDF, 212 kB)
pdf icon Patrik Gebe 13. 4. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Ružena Kohútová 13. 4. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Karol Domik 14. 4. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Ľubomír Gergely 14. 4. 2021
(PDF, 212 kB)
pdf icon Ján Jambrich 15. 4. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Peter Kiss 15. 4. 2021
(PDF, 205 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2021,  Mgr. Andrea Klenovská, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 29.09.2011 13:15 hod.