MESTO  ROŽŇAVA


 
VEREJNÉ VYHLÁŠKY
o oznámení miesta uloženia písomnosti
 
 
Adresát písomnosti
VV vyvesená dňa  
pdf icon Miloš Talapka 7. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 7. 1. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Tibor Kónya 8. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Zoltán Lovaš 12. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ján Compeľ 12. 1. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Aladár Polyák 12. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Karol Domik 12. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Peter Varga 13. 1. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Peter Kiss 15. 1. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ľubomír  Richnavský 15. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Radomír Pozor 19. 1. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Peter  Varga 25. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Vendelín Kindernay 26. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Richard Boldi 27. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Martin Gulykás 27. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Štefan Manko 27. 1. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Štefan Manko 27. 1. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 27. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Jozef Pohlod 27. 1. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ján Compeľ 27. 1. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Robert Szabó 27. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Vendelín Kindernay 27. 1. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 27. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Jaroslav  Piljan 28. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Šteafan Manko 28. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Šteafan Manko 29. 1. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Martin Gulykás 1. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Darina Kováčová 1. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Katarína Völgyáková 1. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Zoltán Koszna 8. 2. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Juraj Kentoš 8. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 10. 2. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Juraj Kentoš 10. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ján Compel 10. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Simona Janová 12. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ján Compel 12. 2. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 15. 2. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ján Jakab 16. 2. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Michal Grecmacher 16. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Anna Černajová 22. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ľubomír Richnavský 22. 2. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ing. Ružena Kohútová 22. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Štefan Manko 22. 2. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Mário Bendula 5. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Marian Hrutkai 8. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Marta Gajdošová 9. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Ing. Ladislav Kohút 11. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Ing. Ružena Kohútová 11. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Dana Sokolovská 12. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 12. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 12. 3. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 12. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 12. 3. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mária Krištófová 12. 3. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 16. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Róbert Krapka 23. 3. 2021
(PDF, 80 kB)
pdf icon Peter Varga 23. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Eltayeb Ibrahim 23. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 23. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Miloš Talapka 23. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Peter Javor 23. 3. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 23. 3. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Anna Halászová 24. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Adela Boldiová  25. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Marta Gajdošová 30. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Monika Guľkášová  30. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Katarína Völgyáková 30. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Peter Varga 31. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Ing. Jan Guman 31. 3. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 31. 3. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Henrich Schvarc 31. 3. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Dalibor Domanič 7. 4. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Aladár Polyák 7. 4. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ľubomír Richnavský 8. 4. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mária Krištófová 8. 4. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon  Štefan Manko 8. 4. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ján Jambrich 9. 4. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Štefan Bendula 13. 4. 2021
(PDF, 212 kB)
pdf icon Patrik Gebe 13. 4. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Ružena Kohútová 13. 4. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Karol Domik 14. 4. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Ľubomír Gergely 14. 4. 2021
(PDF, 212 kB)
pdf icon Ján Jambrich 15. 4. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Peter Kiss 15. 4. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Anna Grulyová 19. 4. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Brigita Kiš Bandiová 20. 4. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Branislav Homjak 20. 4. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Mária Gajdošová 23. 4. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Anna Grulyová 26. 4. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Árpád Horváth 26. 4. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Tomáš Kováč 29. 4. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Juraj Hudák 3. 5. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Ľubomír  Javorský 3. 5. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Maroš Bakoš 4. 5. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Tomáš Kováč 4. 5. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Roderik Kápostás 4. 5. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 4. 5. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Henrich Schvarc 4. 5. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Miroslav Tóth 4. 5. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Peter Varga 4. 5. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Juraj Hudák 4. 5. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 6. 5. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ján Jambrich 14. 5. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Juraj Kentoš 18. 5. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Dalibor Domanič 18. 5. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Angelika Vargová 19. 5. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Dalibor Domanič 20. 5. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ľubomír Richnavský 20. 5. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Rober Furman 20. 5. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Alexandra Šafárová 21. 5. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 24. 5. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Richard Boldi 25. 5. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ján Compeľ 25. 5. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Marta Gajdošová 25. 5. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Agáta Dorkinová 25. 5. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ján Ujházi 25. 5. 2021
(PDF, 206kB)
pdf icon Ľubomír  Gerbery 1. 6. 2021
(PDF, 211 kB)
pdf icon Jozef Hricko 1. 6. 2021
(PDF, 211 kB)
pdf icon Marek Hricko 1. 6. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Zdena Šarközyová 1. 6. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Roland Boldi 1. 6. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Alena Dávidová 1. 6. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 1. 6. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ján Ujházi 2. 6. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ján Guman 8. 6. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Peter Varga 8. 6. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Alena Dávidová 9. 6. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Žaneta Rézmüvešová 9. 6. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Anna Grulyová 11. 6. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Roderik Káposztás 11. 6. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Miroslav Zatroch 11. 6. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Peter Varga 11. 6. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon  Henrich Schvarc 14. 6. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Miroslav Tóth 14. 6. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 14. 6. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Robert Kriak 14. 6. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Angelika Vargová 14. 6. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Tibor Tamáš 16. 6. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Dana Sokolovská 21. 6. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Róbert Laven 21. 6. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Adela Boldiová 21. 6. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Peter Varga 21. 6. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon František Danyi 28. 6. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Anna Grulyová 29. 6. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Martina Horváthová 29. 6. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Marie Rusznyáková 29. 6. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Robert Szabó 29. 6. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Jozef Bačo 30. 6. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Mária Fábiánová 2. 7. 2021
(PDF, 200 kB)
pdf icon Ružena Kohútová 2. 7. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 2. 7. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon

Patrik Šimko

6. 7. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 8. 7. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Jozef Pohlod 8. 7. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Štefan Ambrúž 9. 7. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Marta Gajdošová 9. 7. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Kristián Horváth 9. 7. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Eliána Horváthová 9. 7. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ing. Ján Guman 12. 7. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Peter Varga 12. 7. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Miroslav Zatroch 14. 7. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Peter Gyürék 15. 7. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Patrik Gebe 15. 7. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ľubomír Javorsky 15. 7. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 16. 7. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ing. Ján Guman 16. 7. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Karol Bari 21. 7. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Alexander Farkaš 21. 7. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Ján Guman 21. 7. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Tomáš Kováč 21. 7. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Jozef Bačo 23. 7. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Adela Boldiová 23. 7. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ján Compeľ 23. 7. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Alena Dávidová 23. 7. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Žaneta Rézmüvesová 23. 7. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Jiři Viktora 23. 7. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Zdena Šarközyová 23. 7. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Marcel Smorada 27. 7. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Štefan Mastiľák 29. 7. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Kiara Darvašová 3. 8. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Viktória Boldiová 3. 8. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Vanessa Gulykásová 3. 8. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Viktória Gulykásová 3. 8. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Zsaklin Gulykásová 3. 8. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Alexander Farkaš 5. 8. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Martin Gulykás 5. 8. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Robert Szabó 5. 8. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Štefan  Ambrúž 5. 8. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Juraj Kentoš 5. 8. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Roderik Káposztás 5. 8. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 5. 8. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Zuzana Reichelová 5. 8. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Marie Rusznyáíková 5. 8. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ladislav Manko 9. 8. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Peter Gaboš 9. 8. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Peter Varga 9. 8. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mária Polyáková 11. 8. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Gabriela Vadovská 17. 8. 2021
(PDF, 81 kB)
pdf icon Eltayeb Ibrahim 23. 8. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Alexander Farkaš 25. 8. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Marta Gajdošová 25. 8. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Peter Varga 27. 8. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Maroš Bakoš 27. 8. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Peter Gaboš 2. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Gejza Bari 2. 9. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Jaroslav Piljan 3. 9. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Kristína Dunková 7. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 7. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Barbora Rézművešová 7. 9. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon  Matias Szánto 7. 9. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 8. 9. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon  Monika Szutor 8. 9. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 9. 9. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Alex Adam 14. 9. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Dávid Adam 14. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Gabriel Adam 14. 9. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Martin Gulykás 14. 9. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Martin Hronec 14. 9. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ondrej Knábel 14. 9. 2021
(PDF, 380 kB)
pdf icon Monika Adamova 16. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Sofia Adamová 16. 9. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Richard Adam 16. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Salvado Adam 16. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Marcel Smorada 16. 9. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Dana Sokolovská 16. 9. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Igor Lojka 16. 9. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Jozef Bačo 22. 9. 2021
(PDF, 209 kB)
pdf icon Adela Boldiová 22. 9. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ľubomír Richnavský 22. 9. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Ján Gulykáš 22. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Miroslav Zatroch 22. 9. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Anna Halászová 22. 9. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Ing. Ladislav Kohút 23. 9. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Mária Krištófová 23. 9. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Peter Gaboš 23. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon

Žaneta Rézművesová

24. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Štefan Boldy 27. 9. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Martin Gulykáš 27. 9. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Miroslav Zatroch 27. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon

Ľubomír Richnavský

27. 9. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 29. 9. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mária Krištófová 1. 10. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Miroslav Zatroch 4. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon

Štefan Bendula

5. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Jozef Pohlod 5. 10. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon  Eleonóra Kozičková 8. 10. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Peter Kiss 11. 10. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Jiří Viktora 11. 10. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Tomáš Kováč 11. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Patrik Šimko 11. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Gejza Bari 12. 10. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Milan Darvaš 12. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Karol Domik 12. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ing. Ružena Kohútová 12. 10. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Marcel  Smorada 14. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Dezider Hlaváč 15. 10. 2021
(PDF, 208 kB)
pdf icon Ladislav Szilágyi 15. 10. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Martin Gulykás 19. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ladislav Ferko 19. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 19. 10. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Mária Krištófová 26. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Ľubomír Richnavský 26. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 29. 10. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Marta Gajdošová 2. 11. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Zoltán Hlatký 9. 11. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Tatiana Javorská 9. 11. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Jozef Novák 9. 11. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Oto Berecz 9. 11. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Štefan Horvát 9. 11. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Róbert Laven 9. 11. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Miroslav Mrázik 9. 11. 2021
(PDF, 204 kB)
pdf icon Jozef Bačo 10. 11. 2021
(PDF, 62 kB)
pdf icon Tomáš Kováč 12. 11. 2021
(PDF, 205 kB)
pdf icon Ing. Ján Guman 15. 11. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Iveta Gunárová 15. 11. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Tomáš Kováč 15. 11. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Peter Varga 15. 11. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Michaela Bobovská 15. 11. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Viktorie Boldiová 15. 11. 2021
(PDF, 206 kB)
pdf icon Mikuláš Géczi 23. 11. 2021
(PDF, 207 kB)
pdf icon Adela Boldiová 26. 11. 2021
(PDF, 203 kB)
pdf icon Michaela Bobovská 26. 11. 2021
(PDF, 205 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2021,  Mgr. Andrea Klenovská, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 29.09.2011 13:15 hod.