MESTO  ROŽŇAVA


Oznámenie mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských zariadení od 8.2.2021
 
 
 
Na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava  neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021,
 
mesto Rožňava prijalo rozhodnutie,
 
 
že  prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 8.2.2021
 
neobnoví.
 
Ďalej oznamuje zákonným zástupcom, že aj naďalej bude pre žiakov zabezpečené dištančné vzdelávanie a podľa potreby celodenná činnosť v školských kluboch detí  pre žiakov zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.
 
Naďalej zostáva v prevádzke aj Materská škola, Vajanského 370/6, Rožňava, pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.
 
O ďalšom postupe v súvislosti s otváraním škôl Vás budeme informovať v priebehu budúceho týždňa.
 
 
 
 
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 2.  2021 PaedDr. Kvetoslava Kostyánszká , Odbor školstva

 
Publikované: 5.02.2021 13:21 hod.