Základné údaje: OZ GEMERUNNERS

Korešpondenčná adresa: Slnečná 12, 048 01  Rožňava

IČO: 50816985

Účet: SK23 8330 0000 0027 0138 9345

Predseda: Ing. Henrieta Pulenová

Podpredsedovia a členovia správnej rady: Gabriel Máté, Štefan Širgely, Jozef Ostrihoň, Ivan Nemčok.

Email: gemerunners@gmail.com, heni.pulenova@gmail.com

Web: www.gemerunners.webnode.sk

 

Charakteristika:

Sme skupina nadšencov behu, ktorá už dva roky funguje ako občianske združenie s názvom GEMERUNNERS. V súčasnosti máme 19 členov a 25 pridružených členov. Medzi naše hlavné činnosti patrí v spolupráci s ostatnými športovými klubmi a organizáciami v okresoch Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota organizovať športové aktivity pre členov GEMERUNNERS, ako aj pre verejnosť a propagovať beh, ako zdravý životný štýl s osobitým ohľadom na ochranu životného prostredia, poradenskou činnosťou pomáhať a viesť začínajúcich bežcov a iných športovcov k zvyšovaniu ich výkonnosti, organizáciu spoločných tréningových a spoločenských aktivít.

Viacerí sa zúčastňujeme na rôznych pretekoch a bežeckých podujatiach po celom Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Spoznáte nás aj vďaka výrazným bielo – modrým dresom so slovenským znakom, folklórnym vzorom a nápisom GEMERUNNERS RUNNING CLUB. Na bežeckých podujatiach nás vďaka dresom spoznávajú ľudia z rôznych kútov Slovenska, kde Gemeru robíme skvelú reklamu. Okrem bežných aktivít, ktoré sú predovšetkým bežeckého charakteru (tréningy, preteky a podobne), sme behom na akcii „Vráťme behom nádej“  dňa 8. 9. 2018 podporili vážne chorého Martinka. Ďalej sa nám v máji roku 2018 podarilo zúčastniť charitatívneho behu  „Jazerná 50“ v štafetách i jednotlivcoch a zorganizovať bežeckú štafetu „TOUR DE GEMER“ s celkovou dĺžkou 135 km, ktorá viedla mestami a obcami okresov Rožňava a Revúca. Sme otvorení prijať medzi seba nových členov, naša skupina nie je nijako zvlášť ohraničená, postačuje mať tenisky, chuť behať a dobrú náladu.

 

Počas krátkej existencie klubu naši bežci zožali mnohé úspechy:

Rudohorská 100 – prvý traja Rožňavčania v histórií mesta úspešne absolvovali trať z Rožňavy do Košíc – Michal Drengubiak, Gabriel Máté, Štefan Širgely.

Nočný polmaratón Košice – 1. miesto v kategórii muži nad 40 rokov – Jozef Ostrihoň

Tatry Prestige Tour - 2. miesto v kategórii žien v  (séria 5 pretekov vo Vysokých Tatrách – City Trail Starý Smokovec, Night Run Štrbské Pleso, Malý Štrbský Maratón, Memoriál Jána Stilla, Podtatranský Polmaratón) – Henrieta Pulenová.

Dobšinská Desiatka – 2. miesto v kategórii žien nad 40 rokov – Iveta Širgelyová. V rámci podujatia sa konali Majstrovstvá okresu v krose – 1. miesto Henrieta Pulenová, 2. miesto – Iveta Širgelyová.

Horský beh Smolník – kratšia 11 km trať – 1. miesto v kategórií žien nad 40 rokov – Iveta Širgelyová.

Behom na Lajošku – 1. miesto v kategórii žien -  Henrieta Pulenová.

Maratón Pohronským Inovcom – 3. miesto v kategórii žien -  Henrieta Pulenová.

 

pdf icon Plán činnosti v roku 2019 - PODUJATIA/AKCIE
(PDF, 19 kB)

 

 

 

© Mesto Rožňava, 2019, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.04.2019 20:32 hod.