Dňa 5.7. nás v Rožňave čaká otvorenie v poradí už piateho ročníka Rožňavského kultúrneho leta. Toto nedeľné popoludnie bude zároveň aj oficiálnym otvorením turistickej sezóny v našom meste, ktoré sme sa rozhodli spestriť vstupom na Strážnu vežu zadarmo v čase od 14.00 do 18.00. Komentovanú prehliadku bývalého františkánskeho kláštora na Betliarskej ul. č. 2 ponúka taktiež zadarmo OZ Otvor dvor so začiatkom o 15.00 a 18.00.

Hlavná časť nášho kultúrno-osvetového podujatia však bude od 16.00 zameraná na pripomenutie si  1 157. výročia príchodu solúnskych bratov Konštantína (Cyrila) a Metoda, ktorých hlavným poslaním bolo na území vtedajšej Veľkej Moravy šíriť vzdelanie/osvetu, a tým aj kresťanstvo. Táto časť programu bude tak, ako to už roky býva, pod taktovkou Domu Matice slovenskej v Rožňave v spolupráci s miestnymi cirkevnými zbormi. Hudobný program zabezpečí spevácka skupina 4G, spevácka skupina FS Dubina a Pekná dolinka z Vlachova.

Skvelou propagáciou krás Rožňavy a jej okolia v rámci okresu je bezpochyby aj kniha Rožňava a okolie z neba vydavateľstva CBS, ktorej krst sa uskutoční práve v toto popoludnie. Záujemcovia si túto knihu budú môcť zakúpiť za zvýhodnenú cenu 15 eur. Kto pozná publikácie vydavateľstva, vie, že sa môže spoľahnúť na kvalitné knižné spracovanie leteckých záberov, ktoré nám naše okolie priblížia z vtáčej perspektívy. V neposlednom rade nás celým podujatím bude sprevádzať aj “výstava” Gemer v  Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave a burza kníh, ktoré si môžete zakúpiť za symbolickú sumu.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 24.  6. 2020 Mgr. Lenka Lešťáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 24.06.2020 11:22 hod.