V živote každého človeka  nastanú okamihy, keď si uvedomí, čo znamenajú roky...i jeseň života. Čas plynie ako rieka. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Nastal čas pozastaviť sa,  aby si človek uvedomil významné medzníky vo svojom živote.  Predovšetkým sú to bohaté životné skúsenosti, múdrosť a najmä možnosť povedať si: žil som tak  a konal tak, ako som chcel aby iní konali. A v tom spočíva zmysel ľudského života. Pri spomienkach sa niekedy na tvári strieda úsmev so slzami. Veď život mu prináša množstvo rôznych situácií. Všetci si chránia  v sebe tie krásne chvíľky, každý okamih radosti. Ako vzácne farebné skielka hier si ich balia do spomienok a úzkostlivo ukrývajú vo svojej duši, aby si ich v príhodnej chvíli vybalili a pokochali sa nimi možno práve najviac v deň svojich narodenín. 

Zaspomínať a zároveň popriať všetko najlepšie jubilantom v Dennom centre bol dňa 26.11.2019 zástupca primátora Ing. Ján Lach.  Zaželal im pevné zdravie, veľa radosti a potešenia z najbližších, nech slnko šťastia svieti na ich ceste aj v ďalších rokoch života.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 3.  12. 2019 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 3.12.2019 07:09 hod.