Oslavy životných jubileí členov Denného centra v Rožňave

Všeličo môže človek zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, nespomalí, je čas...

 

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Z krásneho bezstarostného detstva sa človek prehupol do dospievania a dospelosti. V čase krásnej mladosti si mnohí založili vlastné rodiny, zamestnali sa, a tak sa míňali deň za dňom, rok za rokom. V tej rýchlosti pomaly ani nebolo času si uvedomiť, že prišla jeseň, jeseň života. Roky usilovnej práce oťaželi na strome života ako dozreté ovocie.

Dňa 26. júna 2018 Denné centrum v spolupráci s mestom Rožňava pripravilo  jubilantom posedenie s kultúrnym programom. Organizátori popriali oslávencom ešte mnoho zdravia, lásky a elánu. Nech slnko šťastia svieti na ich cestu aj v ďalších rokoch

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 7. 2018 Erika švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.07.2018 14:26 hod.