Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Otvorenie knihy - je ako keď sa narodí dieťa, ktoré prežije šťastné a pokojné detstvo. Pomaly sa obracajú stránky tejto knihy a ono dospieva a časom si založí vlastnú rodinu. S láskou sa dokáže venovať už svojim deťom, práci i koníčkom. Nakoniec sa ani nenazdá a obracia stránky skoro na konci knihy. Prišla jeseň života a v živote človeka pribudli nové skúsenosti. Najmä v pokročilom veku si človek uvedomuje, že je mu dobre medzi ľuďmi a s ľuďmi. Starnutie predsa nie je choroba, ale fyziologický, zákonitý nezvratný a postupný proces. Je teda prirodzeným obdobím života, a každý by ho mal žiť s rovnakou chuťou, s akou hľadel na život v mladosti. Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca života.  A jeden z takýchto dní bol 21. november 2019, keď jubilanti v zariadení Subsidium oslavovali svoje okrúhle životné jubileá. Primátor mesta Michal Domik ich osobne navštívil a  vyslovil im úctu i poďakovanie za ich celoživotnú prácu, za láskavé a múdre rady  a do ďalších rokov im poprial pevné zdravie a prežitie ešte veľa krásnych chvíľ v láske a pohode.
 
„ Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela“.
Budha
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 25.  11. 2019 Erika Svedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 25.11.2019 08:59 hod.