Keďže v roku 2020 sa oslavu okrúhlych životných jubileí v Dennom centre z dôvodu protipandemických opatrení Covid – 19 konať nemohli, oslávencom bolo pripravené slávnostné posedenie  19.8.2021. Primátor mesta Michal Domik srdečne pozdravil prítomných jubilantov a vo svojom príhovore vyzdvihol okrem iného aj výsledky ich práce, pretože šťastie človeka nespočíva v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastných. Múdrosť nie je v tom, koľko toho vie človek sám, ale v tom, ako svoju múdrosť vie odovzdať iným. Tak ako stromu rok čo rok pribúdajú letokruhy i mladé výhonky, v živote človeka pribúdajú životné skúsenosti, noví priatelia či známi. Čože je to šesťdesiatka, sedemdesiatka...nič, je to skutočne len číslo, čo nerobí človeka starým, alebo mladým. Vnútornou silou, elánom a entuziazmom môže človek  vo veľkej miere ovplyvniť svoj život. Okrem snahy presadiť sa a objavovať stále niečo nové je nesporne láska k životu, k ľuďom či prírode, pretože každý vek môže byť vekom najkrajšieho rozpuku. Oslávencom primátor mesta poďakoval za ich prínos pre mesto, lásku k deťom či rodine a do ďalších rokov poprial hlavne pevné zdravie, lásku a ešte veľa slnečných dní v kruhu najbližších.

 

„Nezáleží na tom, aká ťažká bola

tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu“

Buddha

 

 


© Mesto Rožňava, 30.  8. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

 

 

 

Publikované: 30.08.2021 08:56 hod.