Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Opravy výtlkov komunikácií

Technické služby mesta Rožňava

Technické služby mesta Rožňava zabezpečujú opravu výtlkov na miestnych komunikáciach Recyklátorom asfaltu BAGELA BA 7000 F, prioritne na cestách až potom na chodníkoch. Proces opravy výtlkov ja však celoročný proces, preto ho zabezpečujú podľa nasledujúceho harmonogramu opravy.

 

HARMONOGRAM OPRAVY VÝTLKOV KOMUNIKÁCIE
RECYKLÁTOROM ASFALTU - BAGELA BA 7000 F

 
Rok 2017
pdf icon
Opravy výtlkov komunikácií
(PDF, 267 kB)
 
 
Rok 2016
pdf icon
Opravy výtlkov komunikácií
(PDF,40 kB)
 

Rok 2015
pdf icon
Opravy výtlkov komunikácií
(PDF, 41 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2017, Ladislav Šalamón -  Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP, Mestský úrad Rožňava