Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Dodávateľ stavby: W-Partners s. r. o., Kunova Teplica 130, 049 32

Predpokladané náklady na vybudovanie: 16 878,13 eur s DPH

Lokalita: ZŠ Jura Hronca Rožňava

Lehota zahájenia: VII/2020

Predpokladaná lehota ukončenia: IX/2020

 

OPIS: 

Zrealizuje sa  o oplotenie areálu základnej školy a školského ihriska ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave.

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta

Publikované: 26.08.2020 09:34 hod.