BEZPLATNÝ SEMINÁR o potrebe budovania online riešení. Povedomia o značke, produkte a službe. O tom, ako môžu online marketing a sociálne siete pomôcť pri rozvoji regiónu a ako sa pozerať na myslenie zákazníka.

Seminár je určený pre firmy, organizácie i ľudí s nápadmi.

Záštitu nad seminárom prevzal primátor Mesta Rožňava, pán Michal Domik. Spoluorganizátorom je Mesto Rožňava.

Časový priebeh seminára:
9.00 - 9.30 - registrácia
9.30 - 9.40 - oficiálne otvorenie seminára
9.40 - 11.00 - seminár
11.00 - 11.30 - neformálna diskusia a ukončenie seminára

<<< OBSAH / TÉMY >>>
Úvod - Digitálna doba na Slovensku
Case study 1 (moderná identita)
Case study 2 (online riešenia na podporu lokálneho cestovného ruchu)
Case study 3 (synergia = online + tradičný marketing)
Diskusia namiesto záveru :)

POZN.: prípadové štúdie (case studies) budú praktické ukážky dobrých príkladov z praxe.

>>> Spíkrami seminára budú Robert a Táňa. Experti na online marketing. >>>

Počet miest je obmedzený. Účasť na seminára je bezplatná.
Pre účasť na seminári je však potrebná registrácia.
Link registrácie: https://bit.ly/2IDRghT

Partneri seminára:
Mesto Rožňava,
MY TARGO,
Mestské televízne štúdio RVTV Rožňava,
TIK Rožňava Turisticko-informačná kancelária

https://www.facebook.com/events/283652109189776/

 


© Mesto Rožňava, 29. 4.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 29.04.2019 10:09 hod.