Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Odpady - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1. Požiadavka na zabezpečenie množstvového zberu komunálnych odpadov - podaná v súlade s platným VZN mesta Rožňava o nakladaní s KO a DSO
 
(PDF, 109 kB)
(DOCX, 18 kB)
(ODT, 10 kB)
 
2. Žiadosť o zabezpečenie zbernej nádoby na komunálny odpad (žiadanka)
 
(PDF, 80 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 9 kB)
 
3. Žiadosť o zabezpečenie kontajnera na komunálny odpad (žiadanka)
 
(PDF, 393 kB)
(DOCX, 16 kB)
(ODT, 10 kB)
 
4. Žiadosť o zabezpečenie kontajnera na drobný stavebný odpad a  oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti fyzickej osoby, ktorá podala žiadosť o zabezpečenie kontajnera na drobný stavebný odpad
 
(PDF, 642 kB)
(DOCX, 19 kB)
(ODT, 22 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2021, Ing. Tibor Vanyo -  Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP Mestský úrad v Rožňave