MESTSKÁ POLÍCIA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V súlade so Smernicou, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území mesta Rožňava mestská polícia dňa 10.04.2019 o 07:50 hod. na Ul. Štítnickej pri záhradkárskej osade za firmou GEMTEX v Rožňave vykonala v odchyt voľne sa pohybujúceho psa bez evidenčnej známky – viď. foto.

Odchytený pes bol umiestnený v karanténnej stanici na Rožňavskej Bani. Informácie o spôsobe vrátenia psa majiteľovi podá mestská polícia osobne na adrese Rožňava, Ul. Šafárikova č.29, alebo na telefónnom čísle 159.

 

 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

 © Mesto Rožňava, 10. 4.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 10.04.2019 16:09 hod.