Mestská polícia


 
Dňa 22.03.2022 Mestská polícia Rožňava v spolupráci s OZ Život je Pes vykonala cielený odchyt túlavých psov, ktorý bol zameraný najmä na severnú časť nášho mesta, kde je situácia s túlavými psami najhoršia. V rámci tejto akcie sa nám podarilo odchytiť až 15 túlavých psov,  čo prispeje k výraznému zvýšeniu bezpečnosti našich obyvateľov a tiež aj poštových doručovateľov. Všetky odchytené zvieratá boli po odchyte veterinárne ošetrené a boli umiestnené do karanténnej stanice a útulku. Pred umiestnením v nových domovoch budú, v súlade s platnou legislatívou, vykastrované, čím sa zabráni v nežiadúcej reprodukcii. Ďakujeme dobrovoľníkom z OZ Život je Pes za skvelú spoluprácu a ústretovosť pri tomto cielenom odchyte, ako aj za následnú starostlivosť o odchytené zvieratá.
                                                                             
 
 
Ing. Róbert HANUŠTIAK
   náčelník MsP Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 23. 3.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 23.03.2022 16:24 hod.