JUDr. Ing. Michal Bernáth - Vedúci odboru
michal.bernath@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie č. dv. 312
tel: 058/7773 268, 0917 708 749

 

 

 

 

 

 

 
Výstavba a ŠFRB
 
JUDr. Ing. Michal Bernáth
michal.bernath@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie č. dv. 312
tel: 058/7773 268, 0917 708 749
 
Ing. Ferenc Porubán
ferenc.poruban@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 306
tel: 058/7773 244

 
Ochrana a tvorba životného prostredia
 
Ing. Martina Bakošová - zastupovanie počas MD
martina.bakosova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 305
tel: 058/7773 233
 
Ing. Alena Baffyová
alena.baffyova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 307
tel: 058/7773 211


Cestné hospodárstvo a doprava

Alena Šikúrová 
alena.sikurova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 307
tel: 058/7773 278

 

Správa a údržba verejného priestranstva a nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom

Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 305
tel: 058/7773 233

Stavebný úrad a územný plán
 
Ing. Erika Šmelková
erika.smelkova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 208
tel: 058/7773 267
 
 
Stavebný úrad

Mgr. Iveta Angyalová
iveta.angyalova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie č. dv. 309
tel: 058/7773 259

Ing. Jarmila Breznenová
jarmila.breznenova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 309
tel: 058/7773 266
 
Ing. Jana Nemes
jana.nemes@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie č. dv. 308
tel: 058/7773 267
 
Mgr. Peter Hrivnák
peter.hrivnak@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
tel: 058/7773 227

  

Publikované: 2.06.2015 11:36 hod.