Vedúca odboru výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií

Ing. Jana Nemes
jana.nemes@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie č. dv. 308
tel: 058/7773 267, 0908355776

 

 

 

 

 

 

Stavebný poriadok

Mgr. Iveta Angyalová
iveta.angyalova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie č. dv. 309
tel: 058/7773 259

Ing. Jarmila Breznenová
jarmila.breznenova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 309
tel: 058/7773 266
 
Ing. Erika Šmelková
erika.smelkova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 208
tel: 058/7773 255
 
 
Stavebný poriadok, ŠFRB
 
Ing. Ferenc Porubán
ferenc.poruban@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 306
tel: 058/7773 244
 
 
Stavebný poriadok, územné plánovanie
 
Ing. Jana Nemes
jana.nemes@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie č. dv. 308
tel: 058/7773 267
 

 

Správa a údržba verejného priestranstva, nakladanie s komunálnym a s drobným stavebným odpadom

Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 305
tel: 058/7773 233, 0917 877 294
 
 
Životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, verejné priestranstvo a miestne komunikácie
 
Roland Lazár
roland.lazar@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 305
tel: 058/7773 239
 
 
Životné prostredie - ochrana ovzdušia, vodná správa
 
Ing. Alena Baffyová
alena.baffyova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 307
tel: 058/7773 211

 

Cestná doprava a pozemné komunikácie

Alena Šikúrová 
alena.sikurova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 307
tel: 058/7773 278

 

Kancelária prvého kontaktu pre odbor
 
Mgr. Peter Hrivnák
peter.hrivnak@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
tel: 058/7773 227

  

Publikované: 2.06.2015 11:36 hod.