Orgány mesta


JUDr. Judita Jakobejová,
judita.jakobejova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 206
tel: 058/7773 235, 0918 792 943

 

 

 

 

 Evidencia obyvateľov, rybárske lístky
 
Eva Lázárová
eva.lazarova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
tel: 058/7773 241

 

Mgr. Andrea Klenovská
andrea.klenovska@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
tel: 058/7773 237


Registratúra, žiadosti podľa 211/2000
 
Erika Nagypálová
erika.nagypalova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 209
tel.: 058/7773 261
 
 
Personalistika
 
Mária Sándorová
maria.sandorova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 208
tel.: 058/7773 238
 
 
Projekty MOS, kontaktný pracovník s TS
 
Mgr. Martin Mikolaj
martin.mikolaj@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 207
tel.: 058/7773 247
 
 
Osvedčovanie podpisov a listín, dochádzka a stravné lístky MsÚ
 
Alžbeta Hlaváčová
alzbeta.hlavacova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, prízemie, č.dv. 057
tel: 058/7773 262
 

Podateľňa, pošta

Mgr. Ingrid Čiefová
ingrid.ciefova@roznava.sk, podatelna@roznava.sk, www.slovensko.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
tel: 058/7773 282
 
 
Podateľňa, pošta, sklad
 
Jana Auxtová
jana.auxtova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29
tel: 058/7773 234
 

Matrika

Jarmila Brutovszká, 
jarmila.brutovszka@roznava.sk, matrika@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, prízemie, č.dv. 056
tel: 058/7321 301, 058/7773 240

Judita Krúzsová, 
judita.kruzsova@roznava.sk, matrika@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, prízemie, č.dv. 056
tel: 058/7321 301, 058/7773 240

Ing. Jana Mandátová, 
jana.mandatova@roznava.sk, matrika@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, prízemie, č.dv. 056
tel: 058/7321 301, 058/7773 240

 

Správca informačných technológií

Jozef Kováč,
jozef.kovac@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv.  106
tel: 058/7773 232, 0918 792 935


Správca informačných technológií - web

Ing. Marek Krišťák,
marek.kristak@roznava.sk, webmaster@roznava.sk, standard@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 106
tel: 058/7773 232, 0918 792 948

Publikované: hod.