Ing. Katarína Valková  - vedúca odboru
katarina.valkova@roznava.sk

Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie. č. dv. 109
tel: 058/7773 274, 0918 792 950

 

 

 

 

 

 


Sociálne veci

 

 
 
Bytová agenda

Mgr. Ľudmila Černická 
ludmila.cernicka@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 109
tel: 058/7773 284


Opatrovateľská služba a požičiavanie pomôcok

Katarína Zagibová 
katarina.zagibova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 101
tel: 058/7773 280
Podpora opatrovateľskej služby v meste Rožňava
https://www.roznava.sk/podpora-opatrovatelskej-sluzby-v-meste-roznava
 
 
Terénna sociálna práca
 
PhDr. Marek Koltáš, PhD.
Krátka 30, prízemie
tel.: 0918 792 930
 
Publikované: hod.