Odborná a poradenská činnosť na úseku škôl a šk. zariadení
 
Ing. Klára Leskovjanská, poverená vedením
klara.leskovjanska@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 405
tel: 058/7773 207, 0918 792 940
 
 
 
 


 
 
Školský úrad

Ing. Jolana Zatrochová, 
jolana.zatrochova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 303
tel: 058/7773 277


Ing. Ivan Nemčok
ivan.nemcok@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 302
tel.: 058/7773 276
 
Publikované: 6.07.2015 15:45 hod.