Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Školstvo, kultúra, mládež a šport - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 
(PDF, 72 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 6 kB)
 
2. Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 
(PDF, 72 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 9 kB)
 
3. Oznámenie o konaní verejného športového podujatia
 
(PDF, 99 kB)
(DOCX, 16 kB)
(ODT, 12 kB)
 
4. Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia a žiadosť o umiestnenie reklamných zariadení
 
(PDF, 77 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 9 kB)
 
 
5. Žiadosť o umiestnenie reklamných zariadení na propagáciu kultúrnych, športových alebo predajných podujatí
 
(PDF, 67 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 6 kB)
 
6. Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia v meste Rožňava
 
(PDF, 53 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 6 kB)
 
7. Oznámenie o konaní verejnej zbierky na území mesta Rožňava
 
(PDF, 89 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 8 kB)
 
8. SOZA
 
icon
(www)
       

 

 


© Mesto Rožňava, 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava