JUDr. Andrea Kalinová - vedúca odboru
andrea.kalinova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 303
tel: 058/7773 243

 

 

  

 

 

Právnik, exekúcie, VZN, zmluvy

JUDr. Andrea Kalinová
andrea.kalinova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 303
tel: 058/7773 243

Mgr. Juraj Halyák
juraj.halyak@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 303
tel: 058/7773 246

 

Správa nehnuteľného majetku

Blanka Fábiánová
blanka.fabianova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 315
tel: 058/7773 215

 

Správa hnuteľného majetku

Ing. Michal Brincko
michal.brincko@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 315
tel: 058/7773 217

 

Správa obecných bytov

Ing. Marian Baláž
marian.balaz@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 304
tel:058/7773 321

 

Verejné obstarávanie,  technické zabezpečenie a správa majetku  školských zariadení

Mária Kardošová
maria.kardosova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 316
tel: 058/7773 256, 0918 792 949
 
Ing. Miroslav Nálepa
miroslav.nalepa@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 209
tel: 058/7773 257
 

Hospodár budov v správe mestského úradu

Ján Lázár
jan.lazar@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 313
tel.: 058/7773 287, 0918 792 937

 

Techn. zabezp. a správa Radnice, vodič

Július Repaszky

julius.repaszky@roznava.sk
Radnica, Nám. baníkov 32, II. poschodie
mobil: 0918 792 953, 0907 156 863
 
 
Publikované: 16.10.2019 10:47 hod.