Rozpočtovníctvo a rozbor MsÚ, vedúca odboru

Ing. Klára Leskovjanská,
klara.leskovjanska@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 405
tel: 058/7773 207, 0918 792 940


 

 

 

 

 

Účtovníctvo MsÚ a SÚ


Ing. Erika Leskovjanská
erika.leskovjanska@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 415a
tel: 058/7773 209

Eleonóra Csányiová
eleonora.csanyiova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 415a
tel: 058/7773 212

 
 
Rozpočet a rozbor ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠZ a ZUŠ
 

Helena Molnárová 
helena.molnarova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 412
tel: 058/7773 281


Mzdové účtovníctvo, MsÚ + MP + školstvo

Mgr. Peter Šujanský
peter.sujansky@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 412
tel: 058/7773 270


Účtovníctvo MŠ + ŠJ

Katarína Fafráková
katarina.fafrakova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 413
tel: 058/7773 292


Účtovanie a evidencia faktúr, styk s bankou

Gabriela Cilyová
gabriela.cilyova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 415
tel: 058/7773 210


Pokladňa

Bc. Katarína Balázsová
katarina.balazsova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
tel: 058/7773 293

 


Podnikateľská činnosť

Zuzana Mazanová 
zuzana.mazanova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 406
tel: 058/7773 283

 

Miestne dane a poplatky

Ing. Andrea Beshirová
andrea.beshirova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 409
tel: 058/7773 289

Anna Szántaiová
anna.szantaiova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 409
tel: 058/7773 203

Ing. Katarína Angyalová 
katarina.angyalova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 409
tel: 058/7773 205

Jarmila Breuerová 
jarmila.breuerova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
tel: 058/7773 204

Mgr. Timea Kerekešová
timea.kerekesova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 409
tel:

 
Poplatky za odpad

Ing. Monika Rabas
monika.rabas@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 409
tel: 058/7773 264

Marta Murzová
marta.murzova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 409
tel: 058/7773 263
 
Mgr. Simona Mésznerová
simona.mesznerova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 409
tel: 058/7773 265
Publikované: 6.07.2015 08:53 hod.