Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Dane a poplatky - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1. EVIDENČNÝ LIST PSA
 
(PDF, 92 kB)
(DOCX, 16 kB)
(ODT, 10 kB)
 
2. Daň za ubytovanie - hlásenie o odvode dane
 
(PDF, 84 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 7 kB)
 
3. Daň za ubytovanie- oznámenie vzniku daňovej povinnosti
 
(PDF, 92 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 7 kB)
 
4. Daň za užívanie verejného priestranstva - oznámenie vzniku daňovej povinnosti
 
(PDF, 100 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 8 kB)
 
5. Daň za užívanie verejného priestranstva - oznámenie zániku daňovej povinnosti
 
(PDF, 80 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)
 
6. Poplatok za komunálny odpad - oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti fyzickej osoby
 
(PDF, 304 kB)
(DOCX, 16 kB)
(ODT, 19 kB)
 
7. Poplatok za komunálny odpad - oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti podnikateľa
 
(PDF, 250 kB)
(DOCX, 19 kB)
(ODT, 26 kB)
 
8. Poplatok za komunálny odpad - oznámenie zmien u fyzickej osoby
 
(PDF, 91 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 7 kB)
 
9. Poplatok za komunálny odpad - oznámenie zmien u právnickej osoby alebo podnikateľa
 
(PDF, 94 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 7 kB)
 
10. Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti za komun. odpady a drobné stavebné odpady u poplatníka – fyzickej osoby
 
(PDF, 87 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)
 
11. Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti za komun. odpady a drobné stavebné odpady u poplatníka – právnickej osoby alebo podnikateľa
 
(PDF, 85 kB)
(DOCX, 15 kB)
(ODT, 8 kB)
 
12. Čestné prehlásenie za poplatníka
 
(PDF, 184 kB)
(DOCX, 11 kB)
(ODT, 5 kB)
 
13. Čestné prehlásenie za poplatníka a ostatých členov domácnosti
 
(PDF, 185 kB)
(DOCX, 12 kB)
(ODT, 5 kB)
 
14. Žiadosť o preúčtovanie preplatku
 
(PDF, 49 kB)
(DOCX, 12 kB)
(ODT, 6 kB)
 
15. Žiadosť o vrátenie preplatku
 
(PDF, 50 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 6 kB)
 
16. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby - do roku 2014 vrátane
 
(PDF, 4.4 MB)
       
 
17. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre právnické osoby - do roku 2014 vrátane
 
(PDF, 4.6 MB)
       
 
18. Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 
(PDF, 149 kB)
       
 
19. Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 
(PDF, 114 kB)
       
 
20. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby a pre právnické osoby - od roku 2015
 
(PDF, 1 MB)