Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Dodávateľ stavby: R.P.invest s.r.o. Bratislava

Predpokladané náklady na vybudovanie: 31 000 € s DPH

Lokalita: budova mestského úradu – Šafárikova 29

Lehota zahájenia: III/2019

Predpokladaná lehota ukončenia: VIII/2020

OPIS:

Obnova je za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vylepšeniu technického stavu objektu. Na zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, vnútornej tepelnej pohody a modernizácie budovy boli navrhnuté nasledovné opatrenia:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strechy  
 • zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi (1.PP
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie terasy (nová nášľapná vrstva)
 • výmena zábradlia na terase
 • zvýšenie atiky
 • výmena odvetrávacích komínkov, rotačných hlavíc, strešných vtokov
 • výmena rozvodov vykurovania a vykurovacích telies
 • výmena svetelných zdrojov
 • výmena bleskozvodov
 • nové požiarne rebríky
 • búracie práce – prípravné práce pre realizáciu rekonštrukcie

 

 

 
 

 

Publikované: 26.08.2020 09:30 hod.