Charakteristika

Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy bolo založené v roku 2013 s cieľom utvárať, udržiavať a rozvíjať spoluprácu medzi Rožňavou a jej partnerskými mestami v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnej, spoločenskej a hospodárskej oblasti. Nedeliteľnou a základnou súčasťou týchto aktivít je spolupráca a zosúladenie cieľov v tejto oblasti so samosprávou mesta Rožňava.

Členmi občianskeho združenia sú bývalí pracovníci samosprávy mesta, pracovníci v oblasti kultúry a vzdelávania, poslanci mestského zastupiteľstva a podnikatelia. Združenie má 10 členov.

Nosným projektom združenia je pokračovanie v organizovaní Medzinárodného maliarskeho tábora Józsefa Basku MLYN Rožňava. V rokoch 2015-2019 sa ho v priemere zúčastňovalo po 16 výtvarných umelcov z Rožňavy a okolia, zo Slovenska a z 5 partnerských miest Rožňavy.

Združenie za 6 rokov činnosti zorganizovalo 10 výstav z oblasti výtvarného umenia a dejín Rožňavy, ďalej medzinárodnú prehliadku baníckych dychových hudieb, prezentovalo diela výtvarných umelcov v partnerských mestách Budapest Belváros-Lipótváros, Český Těšín a Szerencs. Bolo v roku 2018 iniciátorom a hlavným organizátorom Roka Kálmána Tichyho, prvého podujatia takéhoto druhu v novodobej histórii mesta.

Svoje podujatia realizuje s podporou fondov a nadácií ako aj s podporou a úspešnou spoluprácou s mestom Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 2020, Erika Švedová - Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.03.2020 13:55 hod.