Občianske združenie „Rožňavskí permoníci“ vzniklo v roku 2006 a v súčasnosti zastrešuje činnosť dvoch folklórnych súborov FS Dubina a DFS Haviarik.

V „detskom“ Haviariku v roku 2019 pracovalo cca 70 detí z Rožňavy a okolia. Má dve vekové kategórie, v tej mladšej kategórii sa učia základom folklórneho tanca a spevu deti od troch do šesť rokov. Má evidovaných cez 20 detí z Rožňavy a blízkeho okolia. V staršej skupine detí základných škôl v súčasnosti pracuje asi 45 detí. Okrem dvoch tanečných skupín má detský súbor aj samostatne pracujúcu spevácku zložku, v ktorej spieva 14 detí.  

V „dospeláckej“ Dubine tancujú a spievajú odrastení tanečníci  detského folklórneho súboru, študenti stredných škôl z Rožňavy a dospelí priaznivci folklóru. Súbor okrem tanečnej zložky, má aj mužskú a ženskú spevácku skupinu. V rámci speváckych skupín účinkuje aj unikátna skupina piatich fujaristov a dievčenské spevácke zoskupenie Zavíjanka. V roku 2019 sa podarilo začať činnosť prípravky FS Dubina, v ktorej pracuje cca 10 členov dorastu. Počet členov FS Dubina sa zastabilizoval na čísle 60, takže momentálne obe folklórne telesá majú cca 130 aktívnych členov.

Na speváckych a tanečných  nácvikoch členovia strávia 6 hodín týždenne a občianske združenie pravidelne zabezpečuje vystúpenia týchto folklórnych súborov doma aj v zahraničí. V roku 2019 to bolo 29 celosúborových vystúpení či už DFS Haviarik alebo FS Dubina, 22 samostatných vystúpení speváckych skupín a 26 vystúpení sólistov súboru.  Každoročne sú účastníkmi  Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej,  Zimných slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu - Rok na Gemeri, ktoré organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a mesto Rožňava, Rožňavského kultúrneho leta, Stavania mája v Rožňave a mnohých iných akcií v Rožňave a okolí. Zahraničné vystúpenia boli tri. Mužská spevácka skupina vystupovala pri príležitosti Sviatku troch bratov v Cieszyne a v maďarskom Sajószentpéteri a  FS Dubina vystupoval na akcii Poklady Tešínskej truhly v družobnom meste Český Těšín. Spevácka skupina Zavíjanka a spevácke duo Tímea Bodzášová a Viktória Jančíková sa zúčastnili okresnej súťaže hudobného folklóru dospelých v Rožňave, kde získali zlaté pásmo a spevácke duo zvíťazilo s postupom na kraj. Tam reprezentovali veľmi úspešne a umiestnili sa rovnako v zlatom pásme.

V tomto roku sa aj mužskej speváckej skupine podarilo presadiť vo folklórnej hitparáde Kapura, kde v spolupráci so spevákmi z Nižnej Slanej a Gočova sa vyše mesiaca držali na popredných miestach.  

Nadviazala sa úspešná spolupráca so speváckou skupinou Hrabina z Nižnej Slanej a naďalej pokračovala veľmi aktívna spolupráca s Ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

Celá táto činnosť občianskeho združenia samozrejme nie je možná bez zabezpečenia potrebného objemu financií na svoju činnosť. V maximálnej možnej miere je to záľuba bez vidiny finančného prospechu, ale keďže bez financií to nejde, veď len jeden kompletný kroj stojí 600 -700 €, tak občianske združenie každoročne bojuje s týmto problémom.

Mesto Rožňava poskytnutou dotáciou na činnosť občianskeho združenia vo výške 3.000 € výrazne pomohlo znížiť finančný tlak na rozpočet združenia. Poskytnuté financie boli hlavne využité na sústredenia oboch folklórnych súborov na prenájom priestorov, nákup techniky a dopravu na vystúpenia. Podarilo sa objednať aj roky plánované gajdy, ktoré pomôžu oživiť jedinečnú gajdošskú tradíciu Čiernej Lehoty.

Za poskytnuté financie mestu Rožňava srdečne ďakujeme.   

 

Vypracoval:  Ing. Ivan Nemčok – podpredseda OZ

 

 


© Mesto Rožňava, 30.  12. 2019 Ing. Ivan Nemčok, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.12.2019 14:02 hod.