Mestské lesy Rožňava s.r.o., Rožňava – Huta č. 2243, 04801 Rožňava


 
Vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočných vozidiel.
 
 
1. Terénne vozidlo – Suzuki Grand Vitara 2.0 VX
 
Dátum prvej evidencie ( rok výroby ) : 2005
Zdvihový objem valcov motora : 1995 cm3
Max. Výkon motora : 94 kw
Predpísané palivo : benzín
 
vyhlasovacia cena : 1500,- € s DPH
 
 
2. Skriňová AVIA A 31 N SPOM
 
Dátum prvej evidencie ( rok výroby ) : 1990
Zdvihový objem valcov motora : 3596 cm3
Max. Výkon motora : 60 kw
Predpísané palivo : nafta
 
vyhlasovacia cena : 500, - € s DPH
 
 
 
Vozidlá majú platnú technickú a emisnú kontrolu a sú v pojazdnom stave.
Úspešným víťazom bude záujemca s najvyššou cenovou ponukou.
Súťaž začína dňom uverejnenia na vývesnej tabuli mesta Rožňava a cennové ponuky je nutné doručiť do 10.7.2019 do 14.00 hod . na adresu vyhlasovateľa. Jednotlivé ponuky budú vyhodnotené komisiou do 12.7.2019. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť súťažiaci a aj ostatná verejnosť.
Prípadní záujemcovia si obhliadku vozidiel môžu dohodnúť na telefónnom čísle : 058/7343211 .
 
 
 
 
Ing. Hudaček Bohuš
konateľ spoločnosti
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 7.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 1.07.2019 09:24 hod.