O z n á m e n i e
o zrušení  záznamu  trvalého pobytu
 
Ohlasovňa pobytu v  R o ž ň a v e na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f,  zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 
zrušila dňom
27.7.2021
záznam trvalého pobytu občana :
Marcel Smorada,
nar. 1.2.1977
Miestom nového trvalého pobytu menovaného  je mesto   R o ž ň a v a.
 
 
V Rožňave, dňa : 27.7.2021
 
Mgr. Andrea Klenovská
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 27.7.2021
 
 

© Mesto Rožňava, 27. 7. 2021, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 27.07.2021 11:02 hod.