Nadácia pre deti Slovenska organizuje okrúhle stoly zamerané na diskusiu o vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľských komunít. Cieľom je diskutovať a aktuálnych potrebách detí a mladých ľudí na komunitnej úrovni a stimulovať spoluprácu jednotlivých aktérov - samospráv, organizácií a inštitúcií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi ako aj samotných detí a mladých ľudí, v miestnej komunite.

Podujatie je určené pre všetkých, ktorých sa téma detí a mladých ľudí týka, s deťmi a mladými ľuďmi pracujú alebo spadajú do ich kompetencií i samotným mladým ľuďom.

Okrúhly stôl pre Košický kraj sa bude konať 8. septembra 2014 v Košiciach.
Okrúhly stôl pre Prešovský kraj sa bude konať 9. septembra 2014 v Prešove.

Uzávierka prihlášok je 25. augusta 2014.

 

icon pdf Okrúhle stoly
PDF, 386 kB)
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2015, Ing. Ivan Nemčok Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 29.07.2015 09:32 hod.