„Nerušte ma, čítam!“

Otvorením rozprávkových kníh sme sa dostali do iného sveta

 

Pod záštitou primátora mesta Rožňava Michala Domika a Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja sa štvrtok 9. júna 2022 uskutočnilo na Námestí baníkov v Rožňave - malé pódium hlasné čítanie rozprávkových kníh pre deti základných škôl a širokú verejnosť  pod názvom „Nerušte ma, čítam!“.

Na úvod sa prítomným prihovoril primátor mesta Michal Domik, ktorý vyzdvihol potrebu knihy v živote človeka aj napriek dobe internetu. Potom prišlo na rad samotné čítanie. Na pódiu sa striedali vopred pozvaní dospelí hostia, z oblasti kultúrno-spoločenského života a inštitúcií, spolu s deťmi I. stupňa ZŠ.

Z obľúbenej knihy od Jána Uličianskeho „Analfabeta Negramotná“ čítal zástupca primátora Michal Drengubiak, ako aj vedúca odboru školstva Alžbeta Tamásová.

V knihe od Branislava Jobusa „Zberný dvor“ si zalistoval a časť z nej prečítal riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave Martin Kaprál.

Zlozvyk je niečo, čo robíme a pritom to nemáme robiť - je napísané v knihe od Dušana Taragela „Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov“, z ktorej časť o Vierke, ktorá sa špárala v nose čítal herec divadla Actores Róbert Kobezda.

Kjartan Poskitt napísal knihu „Agáta Papagájová a lietajúca hlava“ a z nej o supermodelke, herečke a celebrite Agáte Anne Papagájovej prečítala riaditeľka Základnej umeleckej školy Monika Kerekešová.

Jeden je hrdzavý a druhý čierny. Sú to dva pekné kocúry. V ďalšom vstupe sme sa započúvali aj do nestarnúcej knihy od Nataši Tanskej „Puf a Muf“ v podaní Evy Kardošovej, pegagogičky a v súčasnosti vedúcej speváckeho zboru v Rožňave.

O tom, ako školníčka Agneša vymyslela veľkú prestávku, o sľuboch, že Miškovi vymyslí automatické šnúrky do topánok, či inému žiakovi žiacku knižku na diaľkové ovládanie čítala riaditeľka SNM - Múzeum Betliar Tímea Máteová z knihy „Neplechy školníčky Agneše“ od Alžbety Verešpejovej.

Niektoré deti čítali z kníh, ktoré na podujatie pripravili pracovníčky knižnice a niektoré deti si priniesli svoje knihy.

Podujatie „Nerušte ma, čítam!“ má už niekoľkoročnú tradíciu. Je realizované na podporu čítania, ktoré rozvíja fantáziu, cibrí pamäť, rozširuje slovnú zásobu a zlepšuje komunikáciu, schopnosť sústrediť sa na slovo a počúvaný príbeh. Na verejnom otvorenom priestore o to náročnejšie. Mnohí čítali do mikrofónu po prvýkrát. A musíme len s radosťou skonštatovať, že všetky deti boli skvelé, čítanie im išlo na výbornú. Ďakujeme a tešíme sa na vás aj v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. V poličkách už na vás čaká množstvo zaujímavých príbehov, rozprávok, básničiek, komiksov, dievčenských románov, fantazijných príbehov, ale i náučných kníh.

Za možnosť zrealizovať podujatie patrí poďakovanie všetkým zainteresovaným zložkám. K dobrej spolupráci nám napokon prialo aj dobré počasie.

 

 
Tatiana Bachňáková
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Kontakt : www.kniznica-rv.sk
E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk
Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava
Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 6.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 13.06.2022 08:21 hod.