Mestskú políciu Rožňava v októbri 2018 navštívili žiaci prvého stupňa ZŠ, Pionierov 1, Rožňava. Deťom boli predstavené priestory a technické vybavenie mestskej polície. Ďalej boli oboznámení s náplňou činnosti mestskej polície v oblasti ochrany verejného poriadku a pri realizácii zákrokov proti páchateľom protiprávnej činnosti s využitím donucovacích prostriedkov.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 10. 2018, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

 

Publikované: 17.10.2018 15:35 hod.