Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2019 - 2021

 

pdf icon
Návrh rozpočtu Mesta Rožňava vrátane RO a PO
na roky 2019 -2021
(PDF, 3,8 MB)

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 3. 2019, Ing. Klára Leskovjanská -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.03.2019 09:20 hod.