pdf icon Návrh na 1. zmenu rozpočtu
(PDF, 1,5 MB)
pdf icon Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2020
(PDF, 1,5 MB)
pdf icon Výročná správa Mesta Rožňava za 2019
(PDF, 1,5 MB)

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 9. 2020, Ing. Klára Leskovjanská -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.09.2020 13:03 hod.