Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021

 

pdf icon Návrh na 3. zmenu rozpočtu roku 2021
(PDF, 1,7 MB

 

 

 


© Mesto Rožňava, 18. 10. 2021, Michaela Erősová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 18.10.2021 08:34 hod.