Výzva
na predkladanie návrhov
 
„Najúspešnejší športovec roka za rok 2017“,
„Najúspešnejší športový kolektív za rok 2017“
a  Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán
 
 
Vážení občania,
 
v rámci Dní mesta sa každoročne udeľujú ocenenia najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom a ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti športu. Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri. 
 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 182/2013 bod 1 písm. b) Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca januára 2018 a v zmysle bodu 1 písm. c) v mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a veterán budú propagovaní na webovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti prevezmú ocenenia v mesiaci september počas organizovania Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom.
 
 
Vyzývame preto občanov resp. kluby, aby písomne predložili svoje návrhy na ocenenie:
 
„Najúspešnejší športovec a Najúspešnejší športový kolektív mesta“ za rok 2017 spolu s krátkym odôvodnením.
 
Predkladať môžete aj návrhy na ocenenie „Za dlhoročnú prácu v oblasti športu“ - veterán.
Návrhy môžete posielať v termíne do 30. novembra 2017
 
 
  • poštou na adresu:
Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave
 
 

© Mesto Rožňava, 2. 11. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.11.2017 17:11 hod.