Dátum 28.6.2018 je veľmi zaujímavý a pre p. Annu Jankóovú veľmi dôležitý, pretože v tento deň sa dožila krásnych 99 rokov a zároveň je najstaršou občiankou mesta Rožňava. Primátor mesta Pavol Burdiga jubilantku  dňa 29.6.2018 osobne navštívil v zariadení Subsídium, kde vzácnej jubilantke odovzdal  kyticu voňavých kvetov, pamätný list a darčekový kôš. Pani Jankóová s vďačným úsmevom a žiarivými očkami poďakovala za dary a návštevu, ktoré jej urobili veľkú radosť.

Pani Jankóová sa narodila 28.6.1919 v Drnave v rodine roľníkov ako piate dieťa z deviatich. Mala šiestich bratov a dve sestry a je už len jedinou žijúcou zo súrodencov. Mladosť nemala ľahkú, manžel ešte mladý padol vo vojne. Ostala sama so štyrmi deťmi o ktoré sa s láskou starala. Každú voľnú chvíľku venovala svojim deťom ale i svojej vášni, a to spievaniu a háčkovaniu. Rada sa venovala záhradke, mala rada kvety, prírodu aj dlhé prechádzky.

Je to veľmi milá, veselá a usmievavá babička, ktorej i keď striebrom posypané vlasy a vráskami zbrázdená tvár neuberajú z jej láskavosti a elánu do života. Primátor mesta jubilantke zaželal pevné zdravie, aby jej nevyhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo ju v živote obklopuje a aby nedopustila, aby jej v srdci vyhasla láska k ľuďom.

Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku mladých.

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 7. 2018 Erika švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.07.2018 15:12 hod.