Najstaršou občiankou mesta Rožňava je Mária Tóthová, ktorá sa 24. marca dožila krásnych 99 rokov. Žiaľ s pani Máriou z  dôvodu protipandemických opatrení nebolo možné spoločne osláviť jej životné jubileum, ale veľká kytica s pamätným listom ako pozornosť od mesta a pána primátora Michala Domika, si našla svoju adresátku.

Pani Tóthová sa narodila Barbore a Ľudovítovi Némethovým v Hrušove 24. marca 1922, kde sa narodili aj jej ďalší piati súrodenci. Po niekoľkých rokoch sa jej otcovi podarilo nájsť stále zamestnanie v Čučme, kde sa rodina presťahovala. Pri výchove početnej rodiny pomáhali starí rodičia z Rožňavy a tým sa jej naskytla možnosť navštevovať dievčenskú základnú školu, v ktorej vtedy vyučovali rehoľné sestry. Po ukončení základného vzdelania pracovala ako pomocná sila v kuchyni u bohatších rodín, na stavbách a tiež na banskom úseku v pražiarni železnej rudy na Rožňavskej Bani. Povojnové obdobie patrilo k jej najkrajším, pretože ľudia s radosťou pracovali, pretvárali a obnovovali si svoje príbytky, pracoviská, mesto. V tom období si našla životného partnera Štefana, s ktorým mala 2 deti, Máriu a Štefana. Spoločne sa zapojili aj do verejného a spoločenského života a vystupovali na verejnosti s divadelnými predstaveniami prostredníctvom Kultúrneho zväzu maďarov na Slovensku.  Dostali až do Bratislavy s vystúpením v REDUTE. Pani Némethová od roku 1956 až do svojho dôchodku v roku 1998 pracovala ako pekárka vo Východoslovenských pekárňach v Rožňave. Avšak dôchodok si už len užívala sama s dcérou, nakoľko jej manžel zomrel v roku 1967 a syn v roku 1992. Svoj smútok ale prekonala vďaka dcére a vnučkám Laure a Dagmar.

Napriek tomu, že jej už sily ubúdajú, snaží sa svojim najbližším a okoliu pomôcť dobrými radami, optimizmom a dobrou náladou. Na tento svet sa nesťažuje, bo ako sa vyjadrila, je krásny a ešte sa oplatí žiť. My jej zo srdca prajeme okrem zdravia ešte veľa krásnych a slnečných dní plné lásky a entuziazmu.

 

 


© Mesto Rožňava, 29.  3. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 29.03.2021 09:19 hod.