MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 
O Z N Á M E N I E
 
Dňa 10.05.2021 bol nad Nemocnicou svätej Barbory v Rožňave  nájdený veľký zväzok kľúčov. Majiteľ si kľúče môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava, Ul. Šafárikova č.29.
 
 
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 5.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 10.05.2022 14:53 hod.