MESTSKÁ POLÍCIA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

O Z N Á M E N I E

 

Mobilný telefón nájdený 26.7.2017 o 12:30 hod. na Námestí baníkov v Rožňave.

Majiteľ si môže mobil prevziať na Mestskej polícii v Rožňave, Ul. Šafáriková č. 29.

 

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 4. 8.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 4.08.2017 11:03 hod.