MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

Dňa 08.10.2020 bol pred mestským cintorínom v Rožňave nájdený mobilný telefón, ktorý je uložený na pracovisku Mestskej polície Rožňava. Majiteľ mobilného telefónu môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330, alebo 159, resp. si tento telefón môže po preukázaní vlastníctva prevziať osobne na pracovisku Mestskej polície, Ul. Šafárikova 29, Rožňava.

 

 

 

 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 10.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 9.10.2020 08:29 hod.