MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

 

Dňa 04.03.2019 bol vo večerných hodinách pred objektom VÚB nájdený mobilný telefón, ktorý je uložený na pracovisku Mestskej polície Rožňava. Majiteľ mobilného telefónu môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330, alebo 159, resp. si tento telefón môže po preukázaní vlastníctva prevziať osobne na pracovisku Mestskej polície, Ul. Šafárikova 29, Rožňava.

 

 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 5. 3.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 5.03.2019 09:58 hod.