MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

 

Dňa 04.12.2017 bol na Mestskú políciu Rožňaca odovzdaný mobilný telefón iPhohe-Apple,

ktorý bol nájdený na Ul. Šafárikovej č.37 v Rožňave dňa 02.12.2017 v poobedňajších hodinách.

Majiteľ si mobilný telefón môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava, Ul. Šafárikova č.29.

 

 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 4. 12.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 4.12.2017 10:50 hod.