MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

Dňa 10.11.2021 bol pri fontáne na Ul. Šafárikovej v Rožňave nájdený mobilný telefón, ktorý je uložený na pracovisku Mestskej polície Rožňava. Majiteľ mobilného telefónu môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330, alebo 159, resp. si tento telefón môže po preukázaní vlastníctva prevziať osobne na pracovisku Mestskej polície, Ul. Šafárikova 29, Rožňava.

 

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 11.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 11.11.2021 13:43 hod.