MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

 

Dňa 08.10.2018 bol pri ZŠ na Ul. Zakarpatskej v Rožňave  nájdený horský bicykel.

Majiteľ si bicykel môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava,

Ul. Šafárikova č.29.

 

 

 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 8. 10.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 8.10.2018 13:08 hod.