MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

 

Dňa 16.03.2019 boli na Ul. Kyjevskej v Rožňave  nájdené kľúče.
Majiteľ si kľúče môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava,
Ul. Šafárikova č.29.
 
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 19. 3.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 19.03.2019 08:57 hod.