Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Dodávateľ stavby: Veríme v zábavu, s.r.o. Trenčín – Nové Zlatovce

Predpokladané náklady na vybudovanie: 80 000,00 eur s DPH

Lokalita: mesto Rožňava

Lehota zahájenia: po schválení dotácie

Predpokladaná lehota ukončenia: do 6 mesiacov od odovzdanie staveniska

 

OPIS:

Cieľom predmetu obstarávania je obstaranie a osadenie 8 (ôsmich) autobusových zastávok v meste Rožňava. Súčasťou zákazky je aj úprava podkladu jednotlivých zastávok.  Konštrukcia autobusových  zastávok  sa namontuje na upravený podklad.  V rámci príslušenstva  zastávok  budú:  lavičky, koše, informačnú tabuľa na označenie zastávky, tabuľu na cestovný poriadok, vitrínu, plagátovaciu plochu.

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta

Publikované: 26.08.2020 09:13 hod.